WINDOWS
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows XP
WEBSITE
HTML
StyleSheet
xampp
BROWSERS
Edge
Firefox
HARDWARE
Sony e-Reader
iPhone
iPad
SOFTWARE
Thunderbird
HomeSite
PC-INFO
DNS servers
DIVERSEN
Dagboek Tobias
Stripboeken
PostNL tarieven
 

INDEX Slimme software van Reactor Research
ADSInfo - scant mappen en bestanden op aanwezigheid van Alternatieve Data Stromen (ADS)
Equalize 7 - maakt twee mapstructuren ('directory trees') aan elkaar gelijk
MailChecker - signaleert E-mail berichten van meerdere E-mail accounts
RRSafe - slaat allerlei informatie (zoals wachtwoorden e.d.) op een veilige manier op.

ADSInfo
ADS staat voor 'AlternateDataStream', in vrij Nederlands: 'AlternatieveDataStroom'.
Sinds Windows XP wordt in het algemeen voor de vaste schijven het NTFS bestands- systeem gebruikt. De meest bekende onderdelen hiervan zijn mappen, submappen en bestanden. Met de Windows Explorer kunnen daarvan de eigenschappen opgevraagd worden zoals: locatie, grootte, verschillende datum-tijd gegevens en kenmerken. Aan elke map, submap of bestand kunnen één of meer ADS-en toegekend worden. Dat zijn bestanden die de Explorer nergens toont!
Bij het kopiëren naar een andere plek op dezelfde of een andere NTFS-schijf wordt iedere ADS automatisch meege- nomen. Bij het kopiëren naar een non-NTFS schijf (een USB-stick gebruikt in het algemeen het FAT bestands- systeem) vervallen de bijbehorende ADS-en. ADSInfo kan mappen scannen op de aanwezigheid van ADS-en. Het toont dan de naam van die ADS en de grootte. Via een klik met de rechtermuisknop of een dubbelklik kan de inhoud van de ADS getoond worden. Soms is dat normale tekst, vaak is de inhoud niet normaal leesbaar.
ADSInfo biedt verder de mogelijkheid om de getoonde ADS-en te verwijderen.

Slimme software van de stichting ReactorResearch   [http://www.reactorresearch.nl]
Alle programma's op de website van Reactor Research zijn op verzoek gemaakt om aan bepaalde wensen tegemoet te komen. Vaak was een overeenkomstig programma niet beschikbaar of voldeed het niet aan alle gestelde eisen.
Alle programma's zijn freeware, d.w.z. Reactor Research verleent een licentie tot gebruik en verdere verspreiding in ongewijzigde vorm, zonder daarvoor vergoeding te vragen.

Equalize7
Equalize7 is een programma om 2 'boomstructuren' (trees) aan elkaar gelijk te maken. In computertaal is een map (een 'directory') een object in een bestandssysteem die een groep bestanden en/of andere mappen bevat.
Een bestandssysteem bevat honderden, soms wel duizenden mappen. Een map binnen een andere map wordt een submap genoemd. Alle mappen tesamen vormen een 'boom' (tree), een hiërarchie oftewel een boomstructuur.
Je staat dikwijls voor de situatie dat je een backup wilt maken van bestanden in één of meer boomstructuren. Hiertoe zijn veel programma's beschikbaar; de meeste ervan vergelijken de boomstructuur waar je een backup van wilt maken met de 'oude' collectie van bestanden. Indien een nieuw bestand of een nieuwe submap niet in die 'oude' collectie voorkomt wordt deze hieraan toegevoegd. Op zich is dit een zeer goede manier om een backup te maken; alle versies van een bepaald bestand worden op die manier bewaard, niet alleen de laatste versie van dat bestand.
Een nadeel is echter dat het backup-bestand erg groot is (wordt). Om dit te voorkomen kan je meestal opgeven dat bestanden, ouder dan een bepaalde datum, uit de collectie worden verwijderd.
Equalize7 werkt op een andere, slimmere, manier: het programma vergelijkt 2 boomstructuren en maakt de doelmap gelijk aan de bronmap. Niet meer en niet minder; oudere versies van een bestand of niet meer bestaande (sub)mappen worden verwijderd!

Slimme software van de stichting ReactorResearch   [http://www.reactorresearch.nl]
Alle programma's op de website van Reactor Research zijn op verzoek gemaakt om aan bepaalde wensen tegemoet te komen. Vaak was een overeenkomstig programma niet beschikbaar of voldeed het niet aan alle gestelde eisen.
Alle programma's zijn freeware, d.w.z. Reactor Research verleent een licentie tot gebruik en verdere verspreiding in ongewijzigde vorm, zonder daarvoor vergoeding te vragen.

MailChecker
MailChecker is voor gebruik met een permanente internetverbinding (kabel-of (A)DSL) met als taak het signaleren van E-mail berichten. Met name handig als je meerdere E-mail accounts hebt bij één of meerdere E-mail providers.
In tegenstelling tot andere E-mail programma's, die deze functionaliteit ook bezitten en daarnaast gelijk het E-mail bericht binnenhalen, leest MailChecker eerst alleen de 'kop' van ieder bericht met informatie over de afzender, het onderwerp, de datum en tijd, en de grootte van het bericht; het E-mail bericht zelf wordt (nog) niet getoond.
Op basis van de getoonde informatie kan de gebruiker vervolgens besluiten het bericht meteen te verwijderen, meteen helemaal te lezen met het standaard E-mail programma of om de inhoud van het bericht eerst wat nader te bekijken.In het laatste geval haalt MailChecker het hele bericht op, maar uitsluitend in de vorm van 'kale (ASCII) tekst' waarbij tekst in HTML-opmaak 'vertaald' wordt naar ASCII. Eventuele bijlagen worden ook opgehaald (dat kan niet anders...) maar blijven onaangeroerd: geen enkele macro wordt uitgevoerd, geen enkel exe-, jpg- of pdf- bestand e.d. wordt geopend. Ook meldingen als 'bericht van ontvangst' enz. worden overgeslagen.
Periodiek (bv. elke 10 min.) kunnen één of meerdere E-mail accounts worden geïnspecteerd zonder dat het standaard E-mail programma hoeft te worden gestart.

Slimme software van de stichting ReactorResearch   [http://www.reactorresearch.nl]
Alle programma's op de website van Reactor Research zijn op verzoek gemaakt om aan bepaalde wensen tegemoet te komen. Vaak was een overeenkomstig programma niet beschikbaar of voldeed het niet aan alle gestelde eisen.
Alle programma's zijn freeware, d.w.z. Reactor Research verleent een licentie tot gebruik en verdere verspreiding in ongewijzigde vorm, zonder daarvoor vergoeding te vragen.

RRSafe
RRSafe is een programma om allerlei informatie (bv. gebruikersnamen, wachtwoorden, software-licenties, creditcard-gegevens enz.) op een veilige manier op te slaan.
Het wachtwoord om RRSafe te openen is het enige wachtwoord dat moet worden onthouden.
Naast deze opslagfunctie biedt RRSafe de mogelijkheid om via speciale toetscombinaties de in RRSafe opgeslagen gegevens zoals bv. 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' naar een andere, reeds geopend (of door RRSafe te openen), website te kopiëren.
Als RRSafe voor de eerste keer wordt gestart wordt om een wachtwoord gevraagd. Het is de sleutel om de opgeslagen gegevens te ontcijferen. Zorg er dus voor dat je een sterk wachtwoord gebruikt dat toch makkelijk te onthouden is.

Slimme software van de stichting ReactorResearch   [http://www.reactorresearch.nl]
Alle programma's op de website van Reactor Research zijn op verzoek gemaakt om aan bepaalde wensen tegemoet te komen. Vaak was een overeenkomstig programma niet beschikbaar of voldeed het niet aan alle gestelde eisen.
Alle programma's zijn freeware, d.w.z. Reactor Research verleent een licentie tot gebruik en verdere verspreiding in ongewijzigde vorm, zonder daarvoor vergoeding te vragen.

Submenu SOFTWARE | Thunderbird | HomeSite | Reactor Research |