WINDOWS
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows XP
WEBSITE
HTML
StyleSheet
xampp
BROWSERS
Edge
Firefox
HARDWARE
Sony e-Reader
iPhone
iPad
SOFTWARE
Thunderbird
HomeSite
PC-INFO
DNS servers
DIVERSEN
Dagboek Tobias
Stripboeken
PostNL tarieven
 

INDEX Xampp
Aanpassingen HomeSite
Host-bestand aanpassen
XAMPP control panel
Installeren services 'apache' en 'mysql'
Aanpassingen in het bestand http.conf
Installatie Xampp

Aanpassingen HomeSite
Om websites met HomeSite lokaal (dus met gebruik van de apache-server) te kunnen gebruiken moeten voor elke website de volgende 'server-mappings' in HomeSite worden ingevoerd:
Via Options|Settings|Browse:
Replace (map from):  E:\Website-AH     With (map to):   http://localah/
De optie Enable server mappings moet uiteraard worden aangevinkt.

Host-bestand aanpassen
Aan het host-bestand van Windows (C:\Windows\System32\Drivers\etc\) wordt voor elke website (zie het http.conf bestand) de volgende regel toegevoegd:
127.0.0.1 localah

XAMPP control panel
De bij de installatie aangemaakte snelkoppeling XAMPP Control Panel ziet er nu als volgt uit:


Installeren services 'apache' en 'mysql'
     E:\xampp\apache\apache_installservice.bat
     E:\xampp\mysql\mysql_installservice.bat
In het overzicht van de services (Configuratiescherm|Systembeheer|Services) staan nu de services:

   Naam: Apache2.2
   Beschrijving: Apache/2.2.12 (Win32) DAV/2 mod_autoindex_color PHP/5.30 mod_perl/2.0.4
                      Perl/v5.10.0
   Status: Gestart
   Opstarttype: Automatisch
   Aangemeld als: Local System

   Naam: MySQL
   Beschrijving: MySQL Server (Win32)
   Status: Gestart
   Opstarttype: Automatisch
   Aanmelden als: Local System

Aanpassingen in het bestand http.conf
Om de Apache webserver aan te passen gebruik je het bestand http.conf
Dit bestand staat in E:\xampp\apache. Het is verstandig om (voor de zekerheid) het originele bestand te kopiëren en vervolgens te renamen naar http.conf.org
Plaats de volgende regels (als voorbeeld voor de website-AH) onderaan het bestand http.conf:

#begin
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
   DocumentRoot "E:/xampp/htdocs"
   ServerName localhost
   ServerAdmin admin@localhost
     <Directory "E:/xampp/htdocs">
     Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
     AllowOverride All
     Order allow,deny
     Allow from all
   </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
   DocumentRoot "E:/Website-AH"
   ServerName localah
   ServerAdmin ah@localah
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
   <Directory "E:/Website-AH">
     Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
     AllowOverride All
     ErrorDocument 404 "/404_not_found.php"
     Order allow,deny
     Allow from all
   </Directory>
</VirtualHost>
#end

Installatie Xampp   nstallatiebestand: xampp-win32-1.7.2.exe

XAMPP is een installatie/configuratie programma gemaakt om snel en makkelijk een webserver op te zetten. Die X betekent dat je het op alle operating systems kan installeren, je hebt ook LAMP(met de L van linux), MAMP, (m van mac), en WAMP (w van windows). Die A staat voor Apache. Apache is een webserver die content pagina’s serveert. De M staat voor MySQL, dit is een database engine, hiermee kun je data dus mee opslaan. De eerste P staat voor PHP, een scripttaal dat veel word gebruikt om websites te maken. De laatste P staat voor Perl, ook een scriptaal. Verder zit er standaard nog een FTP en Mail server bij
Xampp wordt geïnstalleerd op E:\ waar ook de mappen met de websites staan.
Het installatiebestand maakt zelf de map E:\Xampp aan.
- Aan het einde van de installatie wordt gevraagd:
     Add shortcuts to startmenu/desktop ? = y
     Locate XAMPP path correctly ? = y
     Should I make a portable XAMPP without drive letters ? = n

In het menu dat volgt kies je eerst optie:
     3 (disable HTTPS) (SSL) en vervolgens:
     x (exit)

Submenu WEBSITE | HTML | StyleSheet | Xampp |