WINDOWS
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows XP
WEBSITE
HTML
StyleSheet
xampp
BROWSERS
Edge
Firefox
HARDWARE
Sony e-Reader
iPhone
iPad
SOFTWARE
Thunderbird
HomeSite
PC-INFO
DNS servers
DIVERSEN
Dagboek Tobias
Stripboeken
PostNL tarieven
 

INDEX tips Windows 10
Vergrendelingsscherm (na installatie jubileum-update verwijderen
OneDrive uitschakelen
Map beveiligen tegen ongewenst wissen
Blauw omkaderd item bij gebruik van de 'Verteller'
Blauw BSOD scherm met 'CRITICAL_PROCESS_DIED' foutmelding
Wisselen van gebruiker (via 'Afmelden')
Invoertaal + toetsenborden
CapsLock-toets uitschakelen
Opslaglokaties, Opslaggebruik en Systeembestanden
Terug naar de kalender+klok zoals bij Windows 7
Terug naar vertikale schuifbalk voor het geluid (zoals bij Windows 7 en 8)
Windows 10 vereenvoudigt schone installatie
Pijltje snelkoppeling verwijderen
Aanpassen van het'Send To' menu
System Information Panel
Windows Verkenner afsluiten en herstarten
Hiberfil.sys, Pagefile.sys en Swapfile.sys
Alle instellingen  (Settings-app)
3 manieren om een schermafbeelding te maken
Opstarten in veilige modus
Verwijderen van de mappen Windows.old en $WINDOWS.~BT
CD's rippen zonder gebruik te maken van iTunes
Automatische Windows Updates configureren
AutoPlay in-/uitschakelen
AutoRun uitschakelen
Herstellen van de icon cache
Snelkoppeling naar Advanced startup options
Snelkoppeling om inhoud klembord te wissen
Schermtoetsenbord
Computer opstarten zonder opgave van gebruikersnaam en wachtwoord

Vergrendelingsscherm (na installatie jubileum-update verwijderen
Ga naar de editor voor lokaal groepsbeleid (gpedit.msc).
Selecteer achtereenvolgens op:
Computerconfiguratie | Beheersjablonen | Configuratiescherm | Persoonlijke instellingen.
Dubbelklik op de optie Vergrendelingsscherm niet weergeven en klik op Uitgeschakeld.

OneDrive uitschakelen
Gebruik de toetscombinatie Win+R en typ het commando gpedit.msc
Kies vervolgens Computerconfiguratie|Beheerssjablonen|Windows-onderdelen|OneDrive
Dubbelklik op op Voorkomen dat OneDrive wordt gebruikt voor bestandsopslag en vink de optie Inschakelen aan.
[Installeren gpedit.msc in Windows 10 Home]One of the very main differences between Windows 10 Pro edition and Windows 10 Home edition is the
networking management capabilities. The other differences include the exclusion of Group Policy Editor
or Windows 10 Home Edition. In fact, the Group Policy Editor is not available in any Home or Starter
edition of Windows, be it Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10.

This is a serious drawback as we need the group policies even for managing settings of the local computer.
The group policy is better than changing the settings through Windows Registry which is much more risky.
Most of the group policy settings can be reverted easily while Registry editing can have adverse effects on
the system.

In this article (https://www.itechtics.com/enable-gpedit-windows-10-home/), we will guide you to install
the Group Policy Editor for Windows 10 Home edition. This method can be used in Windows 7
and Windows 8 too.

(www.itechnics.com/?ddownloads=18248 levert het bestand setup.exe met de beschrijving
  'gpedit.msc Setup' en grootte 880 kB (901.344 bytes)


Installing gpedit.msc correctly If you have 32-bit Windows (x86) then the setup should install smoothly
without any problems and you
should be able to access the Group Policy Editor through the Microsoft
Management Console by going to Run –> gpedit.msc. But if you have 64-bit Windows (x64) then you
will need some extra steps after running the installer. Follow the steps below after running the installer:

Go to C:\Windows\SysWOW64 folder
Copy the following folders and files to C:\Windows\System32
GroupPolicy, GroupPolicyUsers and gpedit.msc.

Map beveiligen tegen ongewenst wissen
Via de opdrachtprompt kan je op de gewenste lokatie een nieuwe map aanmaken met de naam aux (of con) met het commando md aux\ (of md con\).
Zo'n map kan je vanuit Windows alleen verwijderen met het commando rd aux\ (of rd con\).

Blauw omkaderd item bij gebruik van de 'Verteller'
Als de 'Verteller' AAN staat kunnen er, naast een stem die Nederlandse tekst op z'n Engels probeert uit te spreken, ook een aantal kleine, maar zeer vervelende bijwerkingen zichtbaar worden:
- een dik blauw kader om elk item wat je aanklikt
- met het toetsenbord 'Verenigde Staten (Internationaal)' is het niet mogelijk om accenten, trema's e.d. te typen.
Konklusie: De 'Vertellen' in het Toegankelijkheids-centrum uitzetten.

Blauw BSOD scherm met 'CRITICAL_PROCESS_DIED' foutmelding
Een blauw scherm (ook wel een stopfout genoemd) kan zich voordoen als een probleem ervoor zorgt dat de pc wordt afgesloten of onverwacht opnieuw wordt opgestart. Wanneer dit soort fouten plaatsvinden, zie je een blauw scherm met de hieronder getoonde standaard smiley en het bericht dat de pc met een probleem te maken heeft gekregen en opnieuw moet worden opgestart (gebeurt meestal automatisch).

 

Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak van een blauw scherm is. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door:
- als teveel programma's tegelijk 'draaien' waardoor sommige processen niet in het geheugen kunnen lezen of schrijven.
- problemen met het RAM-geheugen of met de harde schijf.
- problemen met de hardware of met defecte drivers.
- problemen met software die voor een eerdere versie van Windows bedoeld waren.

Wisselen van gebruiker (via 'Afmelden'>
Maak een snelkoppeling met als adres:  C:\Windows\System32\logoff.exe

Invoertaal + toetsenborden
Nederlands als invoertaal instellen:
Instellingen|Tijd en taal|Regio en taal|Talen|Een taal toevoegen: Nederlands (Nederland)
Dubbelklik op de invoertaal en kies Opties
Toetsenborden toevoegen:
- Verenigde Staten (Internationaal) QWERTY
- Verenigde Staten QWERTY

Standaard is in een Nederlandse versie van Windows een Amerikaans toetsenbord (Verenigde Staten) ingesteld in combinatie met de Nederlandse taal. Met deze combinatie worden de karakters op het toetsenbord weergegeven zoals mag worden verwacht.

Voor het weergegeven van accenten, trema's e.d. moet het toetsenbord worden omgeschakeld van Verenigde Staten naar Verenigde Staten (Internationaal) (via de toetscombinatie Win+Spatie)
Een trema boven een letter wordt dan gemaakt door:
het aanslaan van de toetscombinatie voor het trema (Shift+") gevolgd door de betreffende letter.
voorbeeld: Shift+" gevolgd door het aanslaan van de letter o levert het teken ö
               Shift+^ gevolgd door de letter u levert het teken ű
               'c levert het teken ç

CapsLock-toets uitschakelen (via 'Keyboard Remapping')
Aanpassingen in de Registry: HKLM|System|CurrentControlSet|Control|Keyboard Layout
Naam = Scancode Map
Type = REG_BINARY
Waarde-gegevens in hexadecimale notatie

Waarde-gegevens voor 'KillCapsLock' =
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00 00

- De eerste 16 nullen zijn voorloop-nullen
- De 02 (bold) is het aantal sleutels to 're-map' plus 1
- De 3A00 (bold+cursief) is de waarde van de CapsLock-key
- De 0000 (onderstreept)is de waarde die aan de CapsLock-key
  wordt toegekend; in dit geval 0, dús CapsLock uitgeschakeld !
- De laatste 8 nullen gelden als 'Null Terminator'

Rechts een voorbeeld van de binary-waarde zoals opgenomen in de Registry.

Een alternatieve oplossing voor de CapsLock-toets is door deze te veranderen in een Shift-toets.
Waardegegevens voor 'ChangeCapsToShift' =
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 2a 00 3a 00 00 00 00 00
waarbij 2a00 dus de waarde van de Shift-toets is.

Opslaglokaties, Opslaggebruik en Systeembestanden
Opslaglokaties:
Via Settings|System|Opslag toont Windows 10 de gebruikte en vrije ruimte van alle schijven (partities). Ook wordt de mogelijkheid geboden om de lokatie waar Windows apps, documenten, muziek, afbeeldingen en video's opslaat aan te passen. Gekozen is om in eerste instantie nieuwe apps op te slaan in C:\ en voor nieuwe documenten, nieuwe muziek, nieuwe afbeeldingen en nieuwe video's een vrije partitie te gebruiken.

Opslaggebruik
Met het aanklikken van een schijf (partitie) wordt de opslag voor verschillende secties weergegeven  [secties]- Systeem en gereserveerd
- Apps en games
- Documenten
- Afbeeldingen
- Muziek
- Video's
- E-mailberichten
- Kaarten
- Tijdelijke bestanden
- Overige
 ;
met het aanklikken van een sectie wordt de opslag binnen die sectie getoond.

Systeembestanden
Klik op de Systeempartitie en vervolgens op Systeem en gereserveerd voor een overzicht van het Virtueel geheugen, het Sluimerstandbestand en het Systeemherstel.

Terug naar de kalender+klok zoals bij Windows 7
- Open in het register de volgende sleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell
- klik met de rechter-muisknop op een lege regel in het rechter-gedeelte
- Maak daar een nieuwe DWORD-waarde aan met als naam UseWin32TrayClockExperience met de waarde 1.
[opmerking]Met de waarde 0 wordt de Windows 10 kalender getoond;
met de waarde 1 de kalender+klok van Windows 7

Terug naar vertikale schuifbalk voor het geluid (zoals bij Windows 7 en 8)
Microsoft heeft van de vertikale schuifbalk voor het geluid een horizontale balk gemaakt; een kwestie van smaak...
Via het register kan je de horizontale schuifbalk weer terugzetten naar de verticale schuifbalk.
- Open in het register de volgende sleutel:  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
- Klik met de rechter-muisknop op CurrentVersion en kies Nieuw | Sleutel
- Geef deze sleutel de naam MTCUVC en klik op Enter
- Met deze sleutel geselecteerd klik je met de rechter-muisknop op een lege regel in het rechter-gedeelte
- Maak een nieuwe DWORD-waarde aan met als naam EnableMtcUvc die automatisch de standaardwaarde 0 heeft.
[opmerking]Met de waarde 0 toont Windows de verticale schuifbalk;
met de waarde 1 de horizontale schuifbalk

Windows 10 vereenvoudigt schone installatie
Door de nieuwe activatieprocedure die Microsoft voor Windows 10 hanteert is het eenvoudiger geworden om een geheel schone installatie van het besturingssysteem uit te voeren. De activatiestatus van Windows 10-apparaten slaat Microsoft online op.
Nadat een apparaat Windows 10 voor de eerste keer succesvol heeft geactiveerd, zal het apparaat zich na toekomstige installaties automatisch activeren, zonder dat er een licentiesleutel moet worden opgegeven. Dit is een grote verandering ten opzichte van vorige Windowsversies, waarbij er voor elke installatie een sleutel moest worden ingevoerd. Bij systemen die geactiveerd zijn en opnieuw worden geďnstalleerd vraagt Windows 10 wel om een licentiesleutel, maar deze stap kan worden overgeslagen. Na de installatie zal de activatie vervolgens automatisch plaatsvinden. Via de "MediaCreationTool" van Microsoft kunnen gebruikers nu gratis een schoon ISO-bestand van hun Windows-versie downloaden, om die vervolgens vanaf DVD of USB-stick te starten en zo een geheel schone installatie uit te voeren.  [links]Website:
https://www.security.nl/posting/439605/Expert%3A+Windows+10+vereenvoudigt+schone+installaties

MediaCreationTool
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

Pijltje snelkoppeling verwijderen
Snelkoppelingen tonen standaard een pijltje om aan te geven dat het om een snelkoppeling gaat.
Als je dat hinderlijk vindt kan dat pijltje worden weggehaald met een aanpassing in de registry:
- Open de register-editor met de toetscombinatie Win+R en geef het commando regedit
- Navigeer naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
- Klik met de rechter-muistoets op Explorer en kies: Nieuw | Sleutel en geef deze sleutel de naam: Shell Icons
- Klik met de rechtermuistoets in het rechterveld en kies Nieuw | Tekenreekswaarde
- Geef deze tekenreekswaarde de naam 29
- Dubbelklik met de muis op 29 en type in het waardeveld: %windir%\System32\shell32.dll,-50
- Start de PC opnieuw op.  [opmerking]%windir%\System32\shell32.dll,50 (transparant pijltje)
%windir%\System32\shell32.dll,29 (klein pijltje)
%windir%\System32\imageres.dll,154 (groot pijltje)

Realiseer je dat je nu niet meer kan zien of het bij een pictogram op het bureaublad
gaat om een snelkoppeling of bv. om een map.

Aanpassen van het'Send To' menu
De 'Send To' map wordt getoond als je met de rechter-muisknop klikt op een bestand en vervolgens kiest voor kopiëren naar.
De 'Send To' map is simpel op te roepen via de toetscombinatie Win+R en het commando shell:sendto

System Information Panel
Voor een uitgebreide informatie van het systeem.
Te bereiken via de toetscombinatie Win+R en het commando msinfo32.

Windows Verkenner afsluiten en herstarten
Soms is het nodig om het proces van de Verkenner te herstarten, omdat het is vastgelopen of omdat er iets veranderd is waarvoor een herstart noodzakelijk is.
Afsluiten:

Herstarten:
Met de toetscombinatie Ctrl-Shift ingedrukt klik je met de rechter-muisknop op de taakbalk; kies vervolgens de optie Verkenner afsluiten.
Met de toetscombinatie Ctrl+Shift+Esc wordt Taakbeheer gestart en daarmee de Verkenner.

Hiberfil.sys, Pagefile.sys en Swapfile.sys
Windows 10 (en ook Windows 8) heeft een nieuw Virtueel geheugenbestand: Swapfile.sys. Al dan niet verborgen op de Windows-partitie, tesamen met de bestanden Pagefile.sys en Hiberfil.sys.
Hiberfil.sys wordt gebruikt door het OS om de inhoud van het RAM-geheugen op schijf op te slaan gedurende de sluimerstand.
Pagefile.sys wordt door Windows gebruikt als er geen ruimte meer is in het RAM-geheugen en Windows meer geheugen nodig heeft.
Swapfile.sys wordt door Windows gebruikt voor de nieuwe stijl van apps (Universal apps, Windows Store apps, Metro apps, Modern apps enz.). Voor dit soort apps gebruikt Windows een meer intelligentie manier van geheugenopslag.

Alle Instellingen  (Settings-app)
In Windows 10 is afgestapt van het 'oude' Control Panel ten faveure van de Settings app. Omdat vrijwel alle onderdelen hiervan een eigen URI (Uniform Resource Identifier) hebben is het mogelijk om een bepaald onderdeel te starten met een eigen commando. Deze lijst met commando's is te vinden op de Winaero website.

3 manieren om een schermafbeelding te maken
- Met het toetscombinatie Win+PrintScrn wordt een afbeelding van het hele scherm gemaakt en automatisch
  opgeslagen in de map C:\Gebruikers\naam\afbeeldingen\Schermopnamen.
- Met alleen de toets PrintScrn wordt een afbeelding van het scherm gemaakt die wordt opgeslagen op het
  Clipboard. De afbeelding kan vervolgens op elke gewenste lokatie worden opgeslagen.
- Met de toetscombinatie Alt+PrintScrn wordt een afbeelding gemaakt van het actieve venster op het scherm.
  De afbeelding wordt opgeslagen op het Clipboard en kan vervolgens op elke gewenste lokatie worden opgeslagen.
[opmerking] Met een knipprogramma (bv Snipping Tool van Windows) heb je meer mogelijkheden.

Opstarten in veilige modus
Gebruik de toetscombinatie Win+R en geef het commando msconfig.
Selecteer het tabblad Computer opstarten.
Bij Opstartopties selecteer je Opstarten in veilige modus.  [opmerking]
Realiseer je dat je in de veilige modus opnieuw msconfig moet gebruiken om te voorkomen
dat de computer de volgende keer opnieuw in veilige modus wordt opgestart.


Verwijderen van de mappen Windows.old en $WINDOWS.~BT
Klik met de rechter-muisknop in de Verkenner op de C-partitie en selecteer Eigenschappen.
Klik op de knop Schijfopruiming
Klik in Schijfopruiming op de knop Systeembestanden opschonen.
Selecteer in de getoonde lijst Vorige Windows-installaties (voor de map Windows.old) en
selecteer in de getoonde lijst Tijdelijke Windows-installatiebestanden (voor de map $WINDOWS.~BT)
Klik op OK om de geselecteerde items te verwijderen.

CD's rippen zonder gebruik te maken van iTunes
Start de Windows Media Player C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
Klik op de ALT-toets om het menu te tonen en selecteer Extra | Opties | Muziek rippen

Automatische Windows Updates configureren
Standaard worden updates automatisch geďnstalleerd. Met de editor voor Lokaal Groepsbeleid kan je zelf bepalen hoe en wanneer updates moeten worden geďnstalleerd:
- Uitvoeren gpedit.msc
- Navigeer naar Computerconfiguratie | Beheerssjablonen | Windows-onderdelen | Windows Update
- Selecteer de optie Automatische updates configureren
- Klik op Ingeschakeld en kies optie 2 Downloaden en installeren melden

AutoPlay in-/uitschakelen
Via:  Instellingen|Apparaten|Automatisch afspelen

AutoRun uitschakelen
Met een registry-aanpassing:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
DWORD value = NoDriveTypeAutorun
Value = FF
Gebruik de volgende tabel om de waarde te bepalen:
1 drives of unknown type
4 removable drives
8 fixed drives
10 network drives
20 CD-ROM drives
40 RAM disks
80 drives of unknown type
FF all kinds of drives
(Om AutoRun uit te schakelen voot zowel verwijderbare als voor vaste schijven tel je 4 en 8 bij elkaar op en gebruik je als waarde 12; als je AutoRun voor alle soort schijven wilt uitschakelen geef je de waarde FF op).

Herstellen van de icon cache
Windows 10 bewaard icons in de icon cache en gebruikt deze cache om de icons te tonen.
Het kan voorkomen dat icons niet correct worden getoond.
Om de icon cache te herstellen:
- Selecteer Uitvoeren, geef het commando cmd en klik op Enter.
Voer achtereenvolgens, één voor één, de volgende comando's in:
- ie4uinit.exe -ClearIconCache
- taskkill /IM explorer.exe /F
- DEL “%localappdata%\IconCache.db” /A
- shutdown /r /f /t 00
Het laatste commando restart de PC.

Snelkoppeling naar Advanced startup options
Advanced Startup Options bevat een aantal handige tools die kunnen worden gebruikt bij problemen. Tevens kan de wijze van opstarten van Windows worden aangepast, bv om Windows in de veilige modus te kunen opstarten.
- klik met de rechter-muisknop op het bureaublad en kies Nieuw|Snelkoppeling
- Geef als locatie voor het item: %windir%\system32\shutdown.exe /r /o /f /t 00
- Klik op Volgende en geef deze snelkoppeling een naam.
(voor informatie omtrent de gebruikte parameters zie Shutdown /? via de Opdrachtprompt)

Snelkoppeling om inhoud klembord te wissen
- klik met de rechter-muisknop op het bureaublad en kies Nieuw|Snelkoppeling
- Geef als locatie voor het item: %windir%\System32\cmd.exe /c echo off | clip
- Klik op Volgende en geef deze snelkoppeling een naam.

Schermtoetsenbord
In-/uitschakelen via de taakbalk
Bij inschakelen wordt het symbool van een toetsenbord geplaatst in de system tray.

Computer opstarten zonder opgave van gebruikersnaam en wachtwoord
Uitvoeren:  control userpasswords2
In het getoonde venster 'Gebruikersaccounts' verwijder je het vinkje bij:
Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken.

Submenu WINDOWS | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows XP |