WINDOWS
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows XP
WEBSITE
HTML
StyleSheet
xampp
BROWSERS
Edge
Firefox
HARDWARE
Sony e-Reader
iPhone
iPad
SOFTWARE
Thunderbird
HomeSite
PC-INFO
DNS servers
DIVERSEN
Dagboek Tobias
Stripboeken
PostNL tarieven
 

INDEX tips Windows 7
Vraag om wachtwoord bij opstarten Windows uitschakelen
Controle systeembestanden
Versleutelen van mappen en bestanden
Slaapstand uitschakelen
Maximaliseren schermen uitschakelen
Letters schijfstations aanpassen
GebruikersAccountBeheer (UAC)
Administratorrechten vůůraf toekennen
Administrator account
Kleur en vormgeving van vensters
Virtual Store: virtualisatie van gegevens
Meldingspictogrammen verwijderen
Betrouwbaarheid/problemen weergeven
Installatiedatum

Vraag om wachtwoord bij opstarten Windows uitschakelen
Sommige gebruikers van Windows willen geen wachtwoord op de computer of hebben er niet een nodig om de simpele reden dat ze de enige gebruiker van de computer zijn. Toch zijn er genoeg applicaties die er vanuit gaan
dat het gebruikersaccount met een wachtwoord beveiligd is. Het is mogelijk om tóch een wachtwoord aan een gebruikersaccount te koppelen en er daarnaast voor te zorgen dat Windows bij het opstarten niet om dat wachtwoord vraagt.
Start het windows programma netplwiz en haal het vinkje weg bij de optie:
Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken.

Controle systeembestanden
Als een WRP-bestand ('Windows Resource Protection') ontbreekt of is beschadigd, werkt Windows niet zoals verwacht. Sommige Windows-functies doen het bijvoorbeeld niet meer of Windows kan vastlopen.
Gebruik het programma 'Controle systeembestanden' (SFC.exe) om vast te stellen welk bestand de oorzaak van het probleem is en om vervolgens dat bestand te vervangen.
Start de Opdrachtprompt met administrator-rechten en geef het commando sfc/scannow
De computer gaat nu de beveiligde systeembestanden controleren op integriteit en juiste versie. Mocht er een probleem worden geconstateerd dan worden corrupte bestanden automatisch vervangen door de juiste. Mocht Windows de bestanden niet kunnen herstellen dan is het wellicht mogelijk om met behulp van Systeemherstel de computer naar een eerdere datum terug te zetten.

Versleutelen van mappen en bestanden
Het versleutelen van mappen en bestanden is een manier om ze te beschermen tegen ongewenste toegang.
EFS (Encrypting File System) is een functie van Windows waarmee je de informatie op de harde schijf kan opslaan in een versleutelde indeling.
In Windows is de mogelijkheid voor het versleutelen mappen en bestanden ingebouwd maar is standaard NIET actief. Om te activeren maak je in de registersleutel:
HKCU|Software|Microsoft|Windows|CurrentVersion|Explorer|Advanced
een nieuwe DWORD-waarde aan met de naam EncryptionContextMenu en waarde 1.
In het snelmenu van bestanden en mappen is nu de optie Versleutelen te zien.
Bij objecten die al eerder versleuteld zijn staat Ontsleutelen.

Slaapstand uitschakelen
De slaapstand is een energiebesparende stand waar de computer snel uit kan worden gehaald (gewoonlijk binnen een aantal seconden) wanneer u uw werkzaamheden hervat. Het inschakelen van de slaapstand is vergelijkbaar met het pauzeren van een dvd-speler: de computer zet onmiddellijk alle bewerkingen stil en start deze weer op het moment dat u uw werkzaamheden hervat.
De slaapstand is uit te schakelen via de commandoregel.
Het commando powercfg -H off schakelt de slaapstand uit en verwijdert automatisch het bestand Hyberfil.sys.
De slaapstand is weer in te schakelen met het commando powercfg -H.
(Meer powercfg opties: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc748940%28WS.10%29.aspx)
[opmerking]Terwijl bij de slaapstand de instellingen in het geheugen worden opgeslagen en er een kleine
hoeveelheid stroom wordt verbruikt, worden de geopende bestanden en programma's in de
sluimerstand op de harde schijf opgeslagen en wordt de computer uitgeschakeld.
Van alle energiebesparende modi die er in Windows beschikbaar zijn, is de sluimerstand de zuinigste.

Maximaliseren schermen uitschakelen
De zogenaamde 'Aero-Snap-functie' maximaliseert een venster als je deze naar de rand va het beeldscherm brengt. Als je meerdere geopende vensters op je beeldscherm wilt positioneren kan dat een lastig effect zijn.
Deze functie is uit te schakelen via:
Configuratiescherm|Toegankelijkheidscentrum|De muis eenvoudiger in het gebruik maken en activeer vervolgens de optie: Voorkomen dat vensters automatisch worden gerangschikt wanneer ze aan de rand van het scherm worden geplaatst.

Letters schijfstations aanpassen
Hoewel Windows probeert zoveel mogelijk de stationsletters te handhaven is het verstandig om de letters voor 'vaste' hardware zover mogelijk achterin het alfabet te plaatsen, bv.
- de CD/DVD ROM-station geef je standaard de letter Z
- de cardreader (meestal 4 aansluitingen) de letters T , U , V en W
- de letters X en Y worden vaak in relatie met servers gebruikt.

GebruikersAccountBeheer (UAC)
Gebruikersaccountbeheer is een functie waarmee u ongeoorloofde wijzigingen aan uw computer kunt voorkomen. Als er wijzigingen op uw computer worden aangebracht waarvoor administratormachtigingen vereist zijn, wordt u hierover gewaarschuwd door Gebruikersaccountbeheer.
De instelling hiervan wordt gezet op: Altijd een melding weergeven. Je krijgt dan weliswaar veel meldingen of je door wilt gaan, maar het is wel de meest veilige optie. Je wordt gewaarschuwd voordat een programma wijzigingen aanbrengt aan de computer of aan Windows-instellingen waarvoor administrator-machtigingen vereist zijn.
Wanneer je een waarschuwing ontvangt, wordt het bureaublad gedimd en moet je het verzoek in het dialoogvenster van het Gebruikersaccountbeheer 'UAC' goedkeuren of weigeren voordat je weer iets anders kunt doen op de computer. Het dimmen van het bureaublad wordt het beveiligde bureaublad genoemd, omdat andere programma's niet kunnen worden uitgevoerd zolang het bureaublad gedimd is.

Administratorrechten vóóraf toekennen
Zoals hierboven aangegeven is het raadzaam om het GebruikersAccountBeheer (UAC) in te stellen op: Altijd een melding weergeven. Voor een programma waarvan je zeker weet dat deze met administratorrechten mag worden uitgevoerd kan je de waarschuwing omzeilen met een 'geplande taak'.
- Open de Taakplanner
- Kies Taak maken
- Geef in het tabblad 'Algemeen' de taak een naam (+ beschrijving)
- Selecteer de beveiligingsoptie Met meeste bevoegdheden uitvoeren
- Kies bij Configureren voor het gebruikte Operating System
- Klik in het tabblad 'Acties' op de knop Nieuw voor de gewenste actie
- Klik op OK om de taakplanner af te sluiten
- Maak een nieuwe snelkoppeling op het bureaublad met als locatie:
  C:\Windows\System32\schtasks.exe /run /tn 'naam van de taak'
- Geef vervolgens deze snelkoppeling de naam van de uit te voeren taak
[opmerking]Het is handig om het pictogram van het programma aan de snelkoppeling toe te kennen.

Administrator account
Een administratoraccount is een gebruikersaccount waarmee u wijzigingen kunt aanbrengen die van invloed zijn op andere gebruikers. Administrators kunnen beveiligingsinstellingen wijzigen, soft- en hardware installeren en alle bestanden op de computer openen. Administrators kunnen bovendien andere gebruikersaccounts wijzigen.
Om het (echte) administrator account tevoorschijn te halen in je inlogscherm moet je het volgende doen:
1. Open de opdrachtprompt met administrator-rechten.
2. Je komt automatisch op in: c:\windows\system32
3. Type hier: net user administrator /active:yes
om het weer uit te zetten volg je de zelfde stappen maar vervang je yes door no.

Kleur en vormgeving van vensters
Met de standaard kleur van de vensterkaders is het soms lastig om de titelbalk van een venster te zien. De kleur van de venster-kaders is naar wens aan te passen.
De ruimte tussen de pictogrammen (zowel horizontaal als verticaal) die Windows 7 gebruikt zijn resp. 78 en 48 pixels. Dit is fors aan de grote kant, met name te zien aan de afstanden tussen de pictogrammen in RRCluster. Met een pixelgrootte van 32 voor de pictogrammen zelf zijn de ruimtes tussen de pictogrammen op 43 gezet (via Configuratiescherm|Persoonlijke instellingen|Vensterkleur).

Virtual Store: virtualisatie van gegevens
Veel mappen zijn in Windows 7 beveiligd waardoor een programma zonder extra schrijfrechten geen wijzigingen kan aanbrengen. De map C:\Program Files is een voorbeeld van zo'n beveiligde map waarin een programma alleen met administratorrechten wijzigingen kan aanbrengen. Veel, met name oudere, programma's proberen echter in deze map bestanden te plaatsen, hetgeen zonder de juiste machtigingen dus niet mogelijk is.
In Windows 7 wordt virtualisatie van gegevens (oftewel de 'Virtual Store') gebruikt als oplossing voor het ontbreken van deze schrijfrechten. Omdat de bedoelde locatie vanwege de beperkte machtigingen niet toegankelijk is, worden de bestanden in de Virtual Store geplaatst. Het programma wordt op deze wijze om de tuin geleid, zonder dat het hiervan op de hoogte wordt gebracht.
Virtualisatie vindt per gebruiker plaats, de persoonlijke wijzigingen worden per gebruiker opgeslagen in de map: C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\VirtualStore.
De Virtual Store kan bijvoorbeeld de submappen Program Files en/of ProgramData bevatten met daarin de door de betreffende gebruiker aangebrachte specifieke wijzigingen. Alle gebruikers moeten de door virtualisatie getroffen instellingen dus apart wijzigen waardoor andere gebruikers daar geen last van (maar ook geen baat bij) hebben!
Om dit alles te voorkomen is het verstandig om programma's die genoemd worden in deze Virtual Store te deïnstalleren en vervolgens opnieuw te installeren in een eigen map (bv. C:\eigen map\ ).

Meldingspictogrammen verwijderen
Na installatie en deïnstallatie van programa's kunnen er pictogrammen in de systemtray achterblijven die nergens meer naar verwijzen. Deze pictogrammen kunnen door aanpassen van het register worden verwijderd.
Navigeer hiertoe in de register-editor naar: HKCU|Software|Classes|LocalSettings|Software|Microsoft|Windows|CurrentVersion|TrayNotify
en verwijder daar de waarden IconStreams en PastIconStream.
Sluit de register-editor en selecteer de Windows Taakbalk.
In het tabblad 'Processen' klik je op explorer.exe en kies je de optie Proces beŽindigen.
In het tabblad 'Toepassingen' kies je Nieuwe taak en type je explorer.exe in, gevolgd door OK.
De meldingspictogrammen worden nu opnieuw opgebouwd waarna de resten van eerder gedeïnstalleerde programma's zijn verdwenen.

Betrouwbaarheid/problemen weergeven
Betrouwbaarheidscontrole is een geavanceerd hulpprogramma waarmee u metingen kunt verrichten voor hardware- en softwareproblemen en voor andere wijzigingen in de computer. Het programma biedt een stabiliteitsindex met een bereik van 1 (minst stabiel) tot en met 10 (meest stabiel). Aan de hand van de index kunt u de betrouwbaarheid van uw computer beoordelen. Elke wijziging die u aan de computer aanbrengt en elk probleem dat op de computer optreedt, heeft gevolgen voor de stabiliteitsindex.
Via Configuratiescherm|Onderhoudscentrum en dan klikken op Onderhoud kan je de 'Betrouwbaarheidgeschiedenis' selecteren. Dit scherm toont per dag:
- Toepassingsfouten
- Windows fouten
- Overige fouten
- Waarschuwingen
- Informatie
Een grafische weergave toont de betrouwbaarheid van de computer.

Installatiedatum
De laatste installatiedatum van een 'schone' Windows-installatie:
Open de 'Opdrachtprompt' en type het volgende commando: systeminfo | find /i "installatiedatum"

Submenu WINDOWS | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows XP |