WINDOWS
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows XP
WEBSITE
HTML
StyleSheet
xampp
BROWSERS
Edge
Firefox
HARDWARE
Sony e-Reader
iPhone
iPad
SOFTWARE
Thunderbird
HomeSite
PC-INFO
DNS servers
DIVERSEN
Dagboek Tobias
Stripboeken
PostNL tarieven
 

INDEX tips Windows 8
Computer opstarten zonder opgave van gebruikersnaam en wachtwoord
Systeemkopie Windows 8.1 maken en terugzetten
Melding Windows: 'Programma functioneert niet meer'
De slots van de CardReader verplaatsen naar een map
Meldingspictogrammen verwijderen
Caps Lock toetsenbord uitschakelen
Te verwijderen bestanden handmatig verwijderen
Prestaties verbeteren door de harde schijf te defragmenteren
Schijfopruiming
Problemen oplossen met het commando 'Net User'
Veilige modus Windows 8
Automatische tekst in label snelkoppeling uitschakelen
Netwerk-faciliteiten uitschakelen
Update-bestanden Windows verwijderen
Onjuiste meldingen Onderhoudscentrum
GodMode - een uitgebreid configuratiescherm
Preventie van gegevensuitvoering (DEP)
De kleur van de venster-kaders aanpassen
Aero Snap functie uitschakelen
Geen inlogscherm tonen
Het vergrendelingsscherm uitschakelen
Snel een 'foto' van het scherm maken
Handige snelkoppelingen opnemen in een werkbalk
Installatiedatum

Computer opstarten zonder opgave van gebruikersnaam en wachtwoord
Uitvoeren:  control userpasswords2
In het getoonde venster 'Gebruikersaccounts' verwijder je het vinkje bij:
Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken.

Systeemkopie Windows 8.1 maken en terugzetten
SYSYEEMKOPIE MAKEN:  Configuratiescherm|Bestandsgeschiedenis|Back-up van systeemkopie
Gevraagd wordt waar de systeemkopie moet worden opgeslagen (bv op een USB harde schijf). Meerdere stations kunnen in de back-up worden opgenomen. De essentiële stations die voor de systeemkopie nodig zijn staan al automatisch aangevinkt (het imagebestand krijgt de naam: WindowsImageBackup).

HERSTELSTATION MAKEN  Configuratiescherm|Bestandsgeschiedenis|Herstel|Een herstelstation maken
Een herstelstation is een (bootable) USB-flashstation dat ten minste 256 MB moet kunnen bevatten (bestaande informatie op dit station wordt verwijderd). Koppel het USB-flashstation (bv een USB-stick) aan de PC en selecteer dit station.

TERUGZETTEN VAN EEN SYSTEEMKOPIE:
Gebruik het USB-flashstation om de PC op te starten (selecteer de USB-stick in de bios als opstart-medium).
Selecteer de gewenste toetsenbord-indeling (bv Verenigde Staten (internationaal).
Kies achtereenvolgens: Problemen oplossen|Geavanceerde opties|Herstellen met installatiekopie.
Kies in het volgende scherm Windows 8.1 als doelbesturingssysteem.
Selecteer een systeemkopie back-up (het bestand WindowsImageBackup).
Klik in het volgende scherm alleen op Volgende.

Melding Windows: 'Programma functioneert niet meer'
Zonder aanwijsbare oorzaak functioneert een programma het ene moment goed en ineens krijg je de melding dat het programma niet meer functioneert en moet worden afgesloten. Het programma kan vervolgens gewoon weer worden opgestart. Vermoedelijk te wijten aan een compabiliteitsprobleem. Windows8 heeft de mogelijkheid om problemen bij programma's die voor eerdere versies van Windows zijn ontwikkeld op te lossen.
Dit probleem deed zich voor bij het programma 'HomeSite' (een relatief oud Windows-programma).
Zie voor de oplossing van het probleem: SOFTWARE HomeSite.

De slots van de CardReader verplaatsen naar een map
Kaartlezers of cardreaders, zowel ingebouwde als externe, ondersteunen vaak meerdere formaten. Bijvoorbeeld SD-cards, MD-cards, MMC-cards enzovoort. Omdat verschillende geheugenkaarten (memorycards) verschillende afmetingen hebben beschikt een kaartlezer over meerdere 'slots'; elk slot eist echter wel een eigen stationsletter op.
Als je niet alle ondersteunde geheugenkaartjes gebruikt betekent dit dat er in xplorer2 (en in Windows Verkenner) meerdere ongebruikte schijfstations worden weergegeven. Deze ongebruikte schijfstations kunnen worden verplaatst naar een map op de harddisk. opmerking
Uiteraard kunnen de slots van de cardreader via deze map op de harddisk worden benaderd.

- Controleer in Windows Schijfbeheer welke schijfletters gekoppeld zijn aan de CardReader, bv. T, U, V en W
- Maak een nieuwe map aan: C:\CardReader
- Maak nieuwe mappen aan in C:\CardReader met de namen 'T', 'U', 'V' en 'W'
- Klik met de rechter-muisknop in Schijfbeheer op de verwisselbare schijf T en selecteer de optie:
   Stationsletter en paden wijzigen
- Klik op Toevoegen en selecteer vervolgens de map C:\CardReader\T om dit volume aan deze lege map te koppelen.
- Doe hetzelfde voor de schijfletters U, V en W
- Gebruik in Schijfbeheer de optie Stationsletter en paden wijzigen om de stationsletters T, U, V en W te verwijderen.

Meldingspictogrammen verwijderen
Na installatie en deïnstallatie van programa's kunnen er pictogrammen in de systemtray achterblijven die nergens meer naar verwijzen. Deze pictogrammen kunnen door een aanpassing in het register worden verwijderd.
Navigeer naar: HKCU|Software|Classes|LocalSettings|Software|Microsoft|Windows|CurrentVersion|TrayNotify
en verwijder daar de waarden IconStreams en PastIconStream.
Open 'Taakbeheer' en klik in het tabblad 'Processen' met de rechter-muistoets op Windows Verkenner en kies de optie Opnieuw starten. De meldingspictogrammen worden nu opnieuw opgebouwd waarna de resten van eerder ge-deïnstalleerde programma's zijn verdwenen.

Caps Lock toetsenbord uitschakelen
Het gebeurt regelmatig tijdens het typen dat per ongeluk de Caps Lock toets wordt ingedrukt waarna alles wat getypt wordt in hoofdletters komt te staan. Het is daarom aan te raden om de Caps Lock-toets buiten werking te stellen.
De CapsLock kan worden uitgeschakeld in de registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE|SYSTEM|CurrentControlSet|Control|Keyboard Layout
Deze sleutel bevat:
  - in het linkerveld: de subkeys DosKeybCodes en DosKeybIDS
  - in het rechterveld: Naam: (standaard) Type: REG_SZ Gegevens: (geen waarde ingesteld)
Klik met de rechter-muistoets in het rechterveld om een nieuwe binaire waarde toe te voegen met de naam:
Scancode Map en als type: REG_BINARY en aan deze sleutel de volgende binaire waarde te geven:
   00 00 00 00 00 00 00 00
   02 00 00 00 00 00 3A 00
   00 00 00 00
Na activeren of deactiveren is herstart nodig om de nieuwe waarde in te voeren!
CapsLock is weer te activeren door deze ingang te verwijderen.

Te verwijderen bestanden handmatig verwijderen
Windows laat standaard niet alle bestanden en mappen zien. Sommige zijn verborgen. Als je echter programma- instellingen of e-mail wil overzetten naar een andere pc (of een backup wilt maken), dan is het nodig dat je deze mappen wel kunt benaderen.
De belangrijkste mappen met te verwijderen bestanden staan op de volgende locaties:
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Temp
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\UserData\Low
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Office\Recent
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent geopende items
C:\Windows\Temp
De geschiedenis van Internet Explorer kan beter worden verwijderd via:
Win+X|Configuratiescherm|Internetopties|(tabblad) Algemeen|(onderdeel) Browsegeschiedenis.
Desondanks blijven na afloop nog veel verborgen internetbestanden achter in de map:
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files.
[opmerking]De map 'Temporary Internet Files' is alleen zichtbaar als in 'Mapopties' de optie:
'Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven' is aangevinkt.

Prestaties verbeteren door de harde schijf te defragmenteren
Als gevolg van fragmentatie moet de harde schijf meer werk verrichten waardoor de computer langzamer gaat werken. Op verwijderbare opslagapparaten als USB-flashstations kan ook fragmentatie optreden. Met schijf-defragmentatie worden gefragmenteerde gegevens opnieuw geordend zodat de harde schijven en stations efficiŰnter kunnen werken. Schijf-defragmentatie wordt 'normaal' volgens een schema uitgevoerd, maar je kan de schijven en stations ook handmatig analyseren en defragmenteren.
Gebruik de toetscombinatie Win+X en selecteer de Verkenner
- Klik met de rechter-muistoets op ÚÚn van de hardeschijf-stations en klik op Eigenschappen
- Klik in het tabblad Extra op de knop Optimaliseren
- Selecteer het betreffende hardeschijf-station en klik op de knop Analyseren.
Als Windows de schijf geanalyseerd heeft wordt het fragmentatiepercentage van de schijf getoond. Als dat percentage hoger is dan 10% wordt aanbevolen de schijf te defragmenteren. De defragmentatie kan enkele minuten, maar ook enkele uren in beslag nemen afhankelijk van de grootte van de harde schijf en de mate van fragmentatie van de schijf.
opmerkingVanwege de vele lees- en schrijfacties bij het defragmenteren is het niet verstandig een SSD-schijf automatisch
te laten defragmenteren. Het is ook niet nodig want de schijf zal er niet sneller van worden.
Windows herkent SSD-schijven en zal deze dan ook niet defragmenteren.

Als de schijf al exclusief wordt gebruikt door een ander programma of als de schijf is geformatteerd met een
ander bestandssysteem dan NTFS, FAT of FAT32, kan de schijf NIET worden gedefragmenteerd.
Netwerklocaties kunnen NIET worden gedefragmenteerd.

Schijfopruiming
Nadat Windows is ge´nstalleerd en op de persoonlijke wensen afgesteld, wordt het tijd de installatie op te schonen. De systeempartitie is na installatie nogal vervuild met overbodige bestanden. Is de beschikbare ruimte schaars dan kunnen deze beter worden verwijderd. Het opruimen van de overbodige bestanden gevolgd door het defragmen- teren van de harde schijf kan de systeemprestaties aanzienlijk bevorderen, maar verwacht geen wonderen!
Elk beetje snelheidswinst dat valt te behalen is echter mooi meegenomen.
Tijdens installatie en afstelling van programma's worden altijd wel bestanden op de harde schijf opgeslagen die na afloop kunnen worden verwijderd, bijvoorbeeld: de map met vorige Windows-installatie(s): Windows.old, tijdelijke Windows-installatiebestanden en de geschiedenis van de webbrowser. Een groot aantal van deze bestanden kan met 'Windows Schijfopruiming' worden verwijderd:
- Selecteer Win+X|Verkenner
- Klik met de rechter-muistoets op de Windows-partitie (doorgaans de C:-schijf)
- Selecteer Eigenschappen|(tabblad) Algemeen|(knop) Schijfopruiming.
- Activeer de knop Systeembestanden opschonen en selecteer de gewenste bestanden.

Problemen oplossen met het commando 'Net User'
Kan een bepaald gebruikersaccount niet worden gemaakt of verwijderd?
Met behulp van het commando net user kan de wijziging alsnog worden uitgevoerd.
Open de 'Opstartprompt' met administrator-rechten (Win+X|Opdrachtprompt (administrator) en geef het commando net user om een lijst van alle aangemaakte gebruikersaccounts op te roepen.
Met het commando net user inlognaam /add wordt een gebruiker toegevoegd.
Met het commando net user inlognaam /delete wordt een gebruiker verwijderd
opmerkingHet commando 'net' biedt veel meer mogelijkheden;
zie ook het commando 'net help'

Veilige modus Windows 8
De veilige modus van Windows 8 kan niet meer bereikt worden middels het indrukken van de F8 toets tijdens het opstarten, dit heeft onder andere te maken met het bootproces van Windows 8 wat geheel is aangepast. In vergelijking met de voorgaande versies van Windows zijn er diverse extra functies toegevoegd aan het opstartmenu waar u kunt kiezen voor het opstarten in de veilige modus opmerkingOok de manier om via Win+R|msconfig|Computer opstarten
gevolgd door het aanvinken van de optie Opstarten in veilige modus
heeft het probleem dat de PC vanaf dat moment in veilige modus
blijft opstarten !!!
.
Herstart de computer met de Shift-toets ingedrukt --> keuze uit 3 opties1. Doorgaan (naar Windows 8.1)   2. Problemen oplossen   3. De PC uitzetten.
Kies de optie: Problemen oplossen --> keuze uit 3 opties1. PC vernieuwen   2. Fabrieksherstel   3. Geavanceerde opties.
Kies de optie: Geavanceerde opties --> keuze uit 5 opties1. Systeemherstel   2. Herstellen met installatiekopie   3. Opstartherstel
4. Opdrachtprompt   5. Opstartinstellingen
.
Kies de optie: Opnieuw opstarten --> keuze uit 9 opties1. Foutopsporing inschakelen   2. Logboekregistratie van opstarten inschakelen   3. Video met lage resolutie inschakelen
4. Veilige modus inschakelen   5. Veilige modus met netwerk inschakelen   6 veilige modus met opdrachtprompt inschakelen
7. Afdwingen stuurprogramma-handtekeningen uitschakelen   8. Vroeg ladende anti-malwarebeveiliging uitschakelen
9. Automatisch opnieuw starten na fout uitschakelen   (en via F10: Herstelomgeving starten)
.

    Gebruik de 4-toets om de veilige modus op te starten, óf
    Gebruik de 5-toets om de veilige modus met netwerk op te starten, óf
    Gebruik de 6-toets om de veilige modus met opdrachtprompt op te starten.

In de veilige modus wordt met de toetscombinatie Win+Ctrl+Del het programma 'Taakbeheer' gestart.

Automatische tekst in label snelkoppeling uitschakelen
Van een nieuwe aangemaakte snelkoppeling wordt de naam standaard aangevuld met de tekst: 'Snelkoppeling'
Deze niet bijzonder nuttige aanvulling kan via het register worden uitgeschakeld.
- Start de registereditor
- Navigeer naar de registersleutel  HKCU|Software|Microsoft |Windows|CurrentVersion|Explorer
- Wijzig de (binaire) registerwaarde link in  00 00 00 00
- Herstart de computer.
opmerkingBewaar de oorspronkelijke registerwaarde voor het geval
je terug wilt naar de originele instelling.

Netwerk-faciliteiten uitschakelen
De netwerk-gerelateerde instellingen zijn toegankelijk via:  Win+X|Configuratiescherm|Netwerkcentrum.
Hier wordt onder andere vastgelegd in hoeverre de computer zichtbaar mag zijn in het netwerk en of bestanden en printers mogen worden gedeeld. Het Netwerkcentrum is dÚ plek om de status van, en problemen met het netwerk te analyseren.
Wordt geen gebruik gemaakt van de netwerkfaciliteiten dan kunnen de meeste opties uit veiligheidsoverwegingen beter worden uitgeschakeld. Zo kunnen via de taak Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen o.a. Netwerkdetectie en Bestands- en printerdeling worden uitgeschakeld. Ook het streamen van media kan desgewenst via de link Opties voor mediastreaming selecteren met de knop Alles blokkeren worden uitgeschakeld.
Schakel Met wachtwoord beveiligd delen alleen uit wanneer dit echt noodzakelijk is!

Update-bestanden Windows verwijderen
'Windows Update' slaat de update-bestanden op in de map C:\Windows\SoftwareDistribution. Gezien het grote aantal updates kan deze map in de loop van de tijd behoorlijk omvangrijk worden. Door de ge´nstalleerde updatebestanden periodiek te verwijderen, kan er ruimte worden vrijgemaakt voor andere doeleinden.
De map SoftwareDistribution kan zonder problemen in zijn geheel worden verwijderd; wel eerst de service 'Windows Update' tijdelijk stoppen! Dit kan bij het onderdeel 'Services' (Win+R  met opdracht: services.msc) door met rechts op de service Windows Update te klikken en te kiezen voor Stoppen.
Vervolgens kan de map met update-bestanden worden verwijderd (of door middel van naamswijziging als backup worden bewaard). De updategeschiedenis wordt hierdoor ook gewist, maar dat is geen probleem: nadat Windows opnieuw is opgestart, wordt de map vanzelf opnieuw aangemaakt en werkt 'Windows Update' weer als vanouds.
opmerkingProblemen met de update-functie van Windows zijn helaas geen zeldzaamheid:
zo komt het voor dat afgehandelde updates na een herstart toch weer opnieuw
worden aangeboden of geeft Windows elke keer weer opnieuw een foutmelding
omdat een specifieke update niet is gelukt. Veel van deze problemen worden al
opgelost door simpelweg de map SoftwareDistribution te verwijderen.

Onjuiste meldingen Onderhoudscentrum
Toont het onderhoudscentrum een melding dat er geen virusscanner en/of firewall ge´nstalleerd zou zijn terwijl dat wel degelijk het geval is? Dergelijke foutieve meldingen willen nog wel eens voorkomen nadat beveiligingssoftware is verwijderd en/of opnieuw ge´nstalleerd. Dit kan op eenvoudige wijze worden opgelost.
- Start de beheermodule voor de Windows 8 services via WIN+R  en geef de opdracht services.msc
- Klik met de rechter-muisknop op de service Windows Management Instrumentation en kies Stop om deze service
   tijdelijk te stoppen (ga akkoord met de waarschuwing dat tevens de afhankelijke services worden gestopt).
- Verwijder de map C:\Windows\System32\wbem\repository (inclusief bestanden en submappen).
Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt de handmatig gestopte service automatisch weer opgestart, de map repository aangemaakt en het onderhoudscentrum ge-update zodat geen onjuiste meldingen meer worden getoond.

GodMode - een uitgebreid configuratiescherm
Windows 8 kan met een simpel trucje worden voorzien van een uitgebreid configuratiescherm dat enkele honderden taken bevat. Deze in de volksmond onder de naam 'GodMode' bekend staande tweak bevat niet alleen de gangbare, vanuit het traditionele configuratiescherm bekende, maar ook de lastiger vindbare taken.
De GodMode wordt simpelweg geactiveerd door een nieuwe map aan te maken met de naam:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} opmerkingDe locatie is niet relevant en de naam GodMode mag worden gewijzigd
in een meer aansprekende naam.
Door de map te verwijderen is de Godmode net zo snel weer verdwenen.

Het icoontje van de aangemaakte map verandert in het symbool van het configuratiescherm en aan deze 'map' worden automatisch vele honderden taken toegevoegd!
Omdat het uitgebreide configuratiescherm zˇ veel verschillende taken bevat, wordt de lijst nogal onoverzichtelijk waardoor de meerwaarde wat tegenvalt. Er kunnen nu echter wÚl veel eenvoudiger snelkoppelingen naar favoriete (wellicht lastig te vinden) taken worden gemaakt.

Preventie van gegevensuitvoering (DEP)
Preventie van gegevensuitvoering, oftewel DEP ('Data Execution Prevention') kan schade als gevolg van virussen en andere aanvallen helpen voorkomen. Toepassingen reserveren een deel van het geheugen voor gegevens en een ander deel voor instructies die door toepassingen worden gebruikt. Hackers proberen toepassingen om de tuin te leiden door schadelijke gegevens (feitelijk zijn dat instructies) in het geheugendeel voor de gegevens uit te voeren.
Preventie van gegevensuitvoering kan helpen de pc te beveiligen door te voorkomen dat toepassingen gegevens uitvoeren in het geheugendeel dat voor instructies wordt gebruikt. Als Preventie van gegevensuitvoering een toe- passing detecteert die op deze wijze gegevens uitvoert, wordt de toepassing gesloten en wordt er een melding gegeven.
Deze optie is te bereiken via: Win+X|Systeem|Geavanceerde systeeminstellingen
Klik bij het onderdeel Prestaties op de knop Instellingen
Sekecteer het tabblad Preventie van gegevensuitvoering (DEP).
Kies de optie DEP alleen voor essentiële Windows-programma's en -services inschakelen.
opmerkingMet name geconstateerd met het programma DVDShrink 3.2. Als DEP alleen voor essentiŰle Windows-programma's
en services is ingeschakeld 'werkt' DVDShrink niet; er volgt zelfs geen melding. Als DEP voor alle programma's en
services wordt ingeschakeld, waarbij DVDShrink in de betreffende lijst wordt opgenomen, 'werkt' DVDShrink wel.
NB: het blijft een risico om programma's op deze manier 'werkend' te krijgen.

De kleur van de venster-kaders aanpassen
Met de standaard kleur van de vensterkaders is het soms lastig om de titelbalk van een venster te zien.
De kleur van de venster-kaders is naar wens aan te passen.
Open: Configuratiescherm|Toegankelijkheidscentrum|De computer beter leesbaar maken|Elementen op het scherm beter leesbaar maken en klik op de optie: De kleur en doorzichtigheid van de vensterkaders aanpassen.

Aero Snap functie uitschakelen
Met de Aero Snap functie kan je snel vensters maximaliseren of naast elkaar rangschikken. Zodra je een venster met de muis helemaal tot bovenaan uw scherm sleept zal deze automatisch gemaximaliseerd worden. Als je een venster helemaal naar links of naar rechts op het scherm sleept zal dit venster precies de helft van het scherm innemen.
Als je meerdere vensters open hebt en je wilt een venster enigszins verplaatsen loop je het risico dat dat venster gemaximaliseerd wordt zodra je met dat venster de bovenrand van het scherm raakt.
Om deze Aero Snap functie uit te schakelen selecteer je: Configuratiescherm|Toegankelijkheidscentrum|Het concentreren op taken eenvoudiger maken|Het beheren van vensters vereenvoudigen.

Geen inlogscherm tonen
Elke keer als je Windows 8 opnieuw opstart moet je je aanmelden met je gebruikersnaam en je wachtwoord. Met een paar muisklikken kun je voortaan de computer opnieuw opstarten zonder dat je je gebruikersnaam en je wachtwoord moet invoeren.
Gebruik de toetscombinatie Win+R en geef het commando Netplwiz
Haal het vinkje weg bij de optie:
Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken.

Het vergrendelingsscherm uitschakelen
Het vergrendelingsscherm is het eerste scherm dat je ziet nadat Windows 8 is opgestart. Hoe dat het vergrendelingsscherm er uitziet, kun je zelf instellen. Het vergrendelingsscherm kan via 'Groepsbeleid' worden uitgeschakeld.
Gebruik de toetscombinatie WIN+R en typ het commando Gpedit.msc.
Open: Computerconfiguratie|Beheerssjablonen|Configuratiescherm|Persoonlijke instellingen
Dubbelklik in het rechterdeel van het venster op Vergrendelingsscherm niet weergeven en selecteer de optie Ingeschakeld.

Snel een 'foto' van het scherm maken
Een slimme, maar verborgen optie is het maken van een schermafbeelding. Met name handig voor het samenstellen van een handleiding of om meldingen op het scherm vast te leggen. Met de toetscombinatie Win+PrintScrn
zie je het scherm even kort knipperen waarna de afbeelding van dat scherm automatisch is opgeslagen in de map:
C:\Gebruikers\'naam'\Afbeeldingen\Schermopnamen\.
Met alleen de toets PrintScrn wordt de 'foto' van het scherm op het klembord geplaatst.
Met de toetscombinatie Alt+PrintScrn wordt de foto van het actieve venster op het klembord geplaatst.

Handige snelkoppelingen opnemen in een werkbalk
Snelkoppelingen naar veelgebruikte, maar in Windows 8 ver weggestopte functies, kunnen in een werkbalk aan de taakbalk worden toegevoegd. Zo'n werkbalk wordt naast de 'System Tray' getoond. Bijvoorbeeld een werkbalk met de naam 'StartStop' en daarin bv. de snelkoppelingen naar: 'Herstarten van de PC', 'Uitschakelen van de PC', 'Inschakelen van de slaapstand' en 'Inschakelen van de sluimerstand'
Het maken van zo'n werkbalk is simpel:
- Maak een map met de naam 'StartStop' op een willekeurige lokatie
- Installeer in die map de gewenste snelkoppelingen
- Klik met de rechtermuistoets op de taakbalk en selecteer de optie Werkbalken
- Klik op Nieuwe werkbalk en selecteer de map 'StartStop'

Snelkoppeling naar: 'Herstarten van de PC'
Maak een snelkoppeling op het bureaublad met als locatie: shutdown /r /f /t 00
Selecteer 'Eigenschappen' van de snelkoppeling en selecteer achter 'Uitvoeren' de optie Geminimaliseerd.

Snelkoppeling naar: 'Uitschakelen van de PC'
Maak een snelkoppeling op het bureaublad met als locatie: shutdown /s /f /t 00
Selecteer 'Eigenschappen' van de snelkoppeling en selecteer achter 'Uitvoeren' de optie Geminimaliseerd.

Snelkoppeling naar: 'Inschakelen van de slaapstand'
Maak een snelkoppeling op het bureaublad met als locatie: rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
Selecteer 'Eigenschappen' van de snelkoppeling en selecteer achter 'Uitvoeren' de optie Geminimaliseerd.

Snelkoppeling naar: 'Inschakelen van de sluimerstand'
Maak een snelkoppeling op het bureaublad met als locatie: rundll32.exe Powrprof.dll,SetSuspendState
Selecteer 'Eigenschappen' van de snelkoppeling en selecteer achter 'Uitvoeren' de optie Geminimaliseerd.
opmerking Zodra de computer in de sluimerstand gaat wordt een afdruk van het RAM-geheugen gemaakt
(opgeslagen in het bestand 'Hiberfile.sys', ook wel 'hibernation file' genoemd) waarmee de
computer bij het ontwaken direct de draad weer kan oppakken.
Voordat de computer in de sluimerstand (Hibernate) gaat worden alle geopende documenten
en programmaĺs opgeslagen op de harde schijf, waarna de computer wordt uitgeschakeld.
Als je de computer weer aanzet, worden die geopende documenten en programma's van de
harde schijf opgehaald zodat je weer vrij snel aan de slag kan.
Zo'n afdruk van het RAM-geheugen kan exact zo groot zijn als het RAM-geheugen zelf.
Met het commando Powercfg /hibernate -size 50 kan het bestand worden verkleind tot
(maximaal) 50% van het RAM-geheugen.
De sluimerstand verbruikt in tegenstelling tot de gewone slaapstand geen energie.

Installatiedatum
De laatste installatiedatum van een 'schone' Windows-installatie:
Open de 'Opdrachtprompt' en type het volgende commando: systeminfo | find /i "Original"

Submenu WINDOWS | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows XP |